Norton 360

Welcome to RealFast!

Kursutbud

Kursdatum och ort    "on-site"     Anmälan och priser

VHDL för konstruktion (3 dagar, grundkurs)
Grundkursen ger deltagarna, förutom gedigen teoretisk VHDL-kunskap, också en förståelse för vad olika VHDL-kommandon resulterar i för slags logik. Vi konstruerar bl.a. en 8-bitars CPU sista dagen.

Verifiering av VHDL-kod (2 dagar, grundkurs)
Kursen ger deltagarna, förutom gedigen teoretisk verifierings-kunskap, också en förståelse för vad olika verifiering-tekniker har för för- resp nackdelar. Kursen lär ut hur man verifierar sin VHDL-kod effektivt, inkl Do- och Tcl-skript, testbänkar, systemsimulering, code coverage och statisk tidsanalys mm.

Avancerad VHDL-konstruktion(3-5 dagar, fortsättningskurs)
Kursen lägger bl.a. stor vikt på area- och timing avvägningar/optimeringar, avancerad VHDL-konstruktion samt implementation av DSP funktioner i VHDL/FPGAer.

SystemVerilog för konstruktion och verifiering (3 dagar) 
Denna kurs lärs traditionell Verilog och därefter hur man konstruerar och verifierar i SystemVerilog!

Verilog för konstruktion (2 dagar, grundkurs)
Grundkursen ger deltagarna, förutom gedigen teoretisk Verilog-kunskap, också en förståelse för vad olika Verilog-kommandon resulterar i för slags logik.

Altera-kurser (1-3 dagar) 

För frågor kontakta kursansvarig:
stefan.sjoholm@realfast.se 070-491 65 71

- - - - - - - - - -
Kursdatum och ort

Anmälan och priser

Kurskatalog

Företagsanpassade kurser

 


© Copyright 2001-2012 - RFE RealFast Education AB. All rights reserved.
webmaster@realfast.se
.
.
RF Education
Careers at RealFast
Latest News
Contact us
webmaster@realfast.se