Norton 360

Welcome to RealFast!

Företagsanpassade kurser

Kursdatum och ort    Kursutbud     Anmälan och priser

Vi håller företagsanpassade kurser till förmånliga priser (t ex betala för 2 kursdeltagare* men gå upp till 4 deltagare) "on-site" hos er med våra datorer och licenser mm. Då ni slipper rese- och hotellkostnader blir detta alternativ dessutom billigare även om ni endast är ett fåtal kursdeltagare.

Företagskunden kan välja valfri kurs eller sätta ihop en egen kurs genom att välja delmoment från de olika kurserna. Alternativt kan vi föreslå olika kurssammansättningar efter analys av företagets behov.

* +reseersättning mm för läraren

RealFast kan åta sig uppdraget, och stå som garant för, att företagets konstruktörer får den utbildning som de behöver för att vara i "world class" i elektronikkonstruktion.

Vi kan även medverka i, eller ansvara för, analys av företagets konstruktionsflöde samt verktygsbehov.

Kontakta oss för mer information.

- - - - - - - - - -

Kursdatum och ort

Anmälan och priser

Kurskatalog

 


© Copyright 2001-2012 - RealFast Education AB. All rights reserved.
webmaster@realfast.se
.
.
RF Education
Careers at RealFast
Latest News
Contact us
webmaster@realfast.se