Norton 360

Welcome to RealFast!

Kursdatum och ort

Sverige, Norge och ""Medelhavet""  

"on-site"     Anmälan och priser

VHDL för konstruktion (3 dagar, grundkurs)
Online på begäran med Teams (intensivkurs, 2 längre kursdagar, 1-4 deltagare)  

Avancerad VHDL-konstruktion (3 dagar, fortsättningskurs)
Online på begäran med Teams (intensivkurs, 2 längre kursdagar, 1-4 deltagare)  

Verilog för konstruktion (2 dagar)
Kursen kan företagsanpassas ("on-site"):  

SystemVerilog (inkl. Verilog) för konstruktion och verifiering (3 dagar, grundkurs)
Kursen kan företagsanpassas ("on-site"):  

Verifiering av VHDL-kod (2 dagar)
Online på begäran med Teams (1-3 deltagare)  

 
 
Kurser som kan företagsanpassas ("on-site"):  

VHDL för konstruktion (3 dagar, grundkurs)

Avancerad VHDL-konstruktion (3 dagar, fortsättningskurs)

Verifiering av VHDL-kod (2 dagar, fortsättningskurs)  

SystemVerilog för konstruktion och verifiering (3 dagar, grundkurs)  

Verilog för konstruktion (2 dagar, grundkurs)  
 

Designing with Quartus II (1 dag, grundkurs)   

Kursivstil =Fullbokad/stängd (ev köplats möjlig) 

- - - - - - - - - -

Anmälan och priser

Företagsanpassade kurser


© Copyright 2001-2012 - RFE RealFast Education AB. All rights reserved.
webmaster@realfast.se
.
.
RF Education
Careers at RealFast
Latest News
Contact us
webmaster@realfast.se